HUOM

Tämä sivu on pelastettu tukaani.org wikistä. Sivu saattaa sisältää jotain hyödyllistä tietoa, mutta iso osa on myös viime vuosikymmeneltä eikä enää välttämättä päde. Osa linkeistä ei myöskään välttämättä toimi. Virheistä ja rikkinäisistä linkeistä saa ilmoittaa Eclipserille IRCnetin #utf-8 kanavalla.

IRC ja UTF-8

Joukko suomenkielisiä IRC-kanavia vaihtoi 1.1.2006 yhteisellä sopimuksella suosituskoodaustavakseen UTF-8:n, ja kehotti myös muita kanavia vaihtamaan, jos ei ollut jo niin tehnyt. Sen jälkeen myös muita kanavia on siirtynyt osittain tai kokonaan UTF-8:n käyttöön. Tämänhetkisen kokemuksen perusteella kuitenkin moni suomalainen kanava ei vielä ole kokenut ajan olevan kypsä UTF-8:n käyttöön, vaan tulee pitämään vanhan koodaustapansa (Latin-1/-9/Microsoft CP-1252) toistaiseksi. Koska kuitenkin UTF-8:aa esiintyy IRC:ssäkin yhä useammalla kanavalla, on nyt hyvä aika tutustua UTF-8:aan ja suosikki-IRC-ohjelmasi asetuksiin.

"Korjaa skandisi!"

Taasko joku kirjoitti rikkinäisillä skandeilla ja väitti, että hänen ohjelmansa on kunnossa, mutta sinun ohjelmasi ei osaa? Ongelman syynä on se, että IRC-protokolla ei mahdollista käytetyn merkistön ilmoittamista, jolloin eri merkistöjä käyttävät ohjelmat voivat näyttää osan merkeistä väärin. 8-bittisellä merkistöllä, kuten ISO-8859-1, ISO-8859-15 ja Windowsin CP-1252, voidaan esittää korkeintaan 192 tai 224 eri merkkiä per merkistö. ISO-8859-1 ei sisällä euromerkkiä (€) tai š- ja ž-kirjaimia, ISO-8859-15 taas sisältää ne. Toisaalta ISO-8859-15:ssä ei ole merkkejä ¼, ½ ja ¾, jotka ISO-8859-1:ssä ovat.

Enkö siis saa neljäsosaa ja euroa käyttööni yhtaikaa? Aina häviää®? Papukaijamerkki sille, joka huomasi näkevänsä nytkin merkit ¾ ja € yhtaikaa. ;-) Toki suomen kielessä käytettävien erikoismerkkien puute tai erilaisuus eri ISO-8859-koodauksissa on pieni ongelma, jonka voi kiertää. Merkittävämpi ongelma on ISO-8859-*-merkistöistä puuttuva tuki monille muille kielille. Siksi ympäri maailman on käytössä kymmeniä eri koodaustapoja ja merkistöjä. Ratkaisu on merkistö, jossa on suunnilleen kaikki ihmiskunnan tuntemat merkit aakkosista nuolenpääkirjoitukseen asti. Tuon merkistön nimi on Unicode, ja sen esittämiseen luontevin tapa on UTF-8, jossa kirjaimet a–z ja numerot 0–9 ovat samoilla paikoilla kuin ASCII- ja ISO-8859-*-merkistöissäkin. Tämä mahdollistaa häiriöttömän siirtymisen englanninkielisten käyttäjien keskuudessa ISO-8859-*-merkistöistä Unicodeen. Sen sijaan mm. skandinaavisten merkkien esitystapa on erilainen, mistä johtuukin irkissä tuttu ilmaisu “korjaa skandisi”.

"Kaikki merkit heti mulle nyt!"

Osalla ihmisistä on muutosvastainen asenne, “kaikkien muiden merkit toimivat, korjaa siis omasi”. Usein se johtuu kuitenkin tietämättömyydestä, ja tietoisuuden lisääminen onkin tärkeää.

Unicode ja sen esitysmuoto UTF-8 eivät ole enää vain tulevaisuutta, vaan niiden laajempi käyttöönotto on jo hyvässä vauhdissa. Käytännössä kaikki uudet ohjelmistot käyttävät jotain Unicoden esitysmuotoa vakiomuotonaan sen yleiskäyttöisyyden vuoksi. Samaten vanhoja ohjelmistoja ja käyttöjärjestelmiä päivitetään käyttämään Unicodea, ja erityisesti UTF-8-muodossa. Hyvin tehdyillä WWW-sivuilla on ilmoitettu käytetty merkistö, jonka perusteella selaimet osaavat näyttää sivuston tekstin oikein, kunhan koneessa on tarvittavat merkit sisältävä fontti. UTF-8 on suosittu, koska sitä käytettäessä ei tarvitse jatkuvasti muuntaa tekstiä merkistöstä toiseen – lähes kaikki ympäri maailman käytetyt merkithän kuuluvat Unicodeen.

IRC:ssä ollaan valitettavasti tästä junasta myöhässä. Uusia junavuoroja on vielä onneksi tulossa, mutta parhaat paikat ovat kohta menneet. Loppuun asti vastahankaan olevat joutuvat lopulta tyytymään resiinakyytiin. :-P Tämän sivun lopussa on linkkejä ja muutamille IRC-ohjelmille yksityiskohtaisia ohjeita, joiden avulla saat UTF-8-merkit näkymään oikein. Huomaa, että sinun ei välttämättä tarvitse itse alkaa vielä lähettää UTF-8-merkkejä IRC:ssä, joskin se on erittäin suositeltavaa.

Miksi vaihtaa UTF-8 merkistöön IRC:ssä?

 • Sinun ei tarvitse erikseen miettiä, mitä merkistöä keskustelukumppanisi käyttää, kun UTF-8:a voi käyttää kaikilla kielillä.
 • Kunhan kaikki ovat vaihtaneet UTF-8:iin, ei tällaiseen vaihdokseen ole enää uutta tarvetta ainakaan seuraavaan vuosisataan. Tuskin silloinkaan.
 • Yhteensopivuus myös muiden kuin suomalaisten kanssa. Suomi on jälkijunassa, mm. muissa pohjoismaissa UTF-8:an siirtyminen on jo pitkälle vauhdissa (heillekin “riittäisi” Latin1).
 • Kannustat IRC-asiakasohjelmien kehittäjiä parantamaan ohjelmiensa toimivuutta UTF-8:n suhteen.
 • Sinun ei tarvitse tehdä juuri mitään että saat vaihdoksen aikaan.
 • Tulevaisuudessa sinun ei tarvitse välittää koko merkistöstä juuri mitään.
 • Et hidasta yhteiskunnan kehitystä tahallisesti.

Miksi olla vaihtamatta?

 • Muutosvastarinta
 • Keskustelukumppanisi eivät ole vielä vaihtaneet, joten ensimmäisenä vaihtaessasi aiheutat epäyhteensopivuutta.
 • Sen käyttö ärsyttää ihmisiä, joilla ei ole UTF-8 tukea IRC-asiakasohjelmassaan.
 • “Aikaisemmat” merkistöt riittävät tietyille käyttäjälle vallan mainiosti.
 • Osa käytössä olevista asiakasohjelmista/järjestelmistä ei vielä tue UTF-8:a ilman muutoksia, vaan vaativat päivittämistä tai konffaamista.
 • ISO-8859-15 toimii myös monilla ulkomaalaisilla kanavilla, joilla puhutaan länsieurooppalaisia kieliä, joten heidänkään takia ei tarvitse vaihtaa UTF-8:aan.
 • Et välttämättä pääse kanaville, joiden nimessä on Latin-1 -ääkkösiä.

Ristikäyttö haittaa, näenkö joka tapauksessa merkit väärin?

 • Useimmissa UTF-8:aa tukevissa asiakasohjelmissa on “recode fallback” -tuki, jolla virheelliset UTF-8-merkkien oletetaan olevan esim. Latin1-merkkejä ja ne muutetaan UTF-8:ksi ennen näyttämistä.
 • Kehittyneissä ohjelmissa voit valita itse, mitä merkistöä kirjoitat kanavakohtaisesti, jolloin siirtyminen on helpompaa.

Väärinkäsityksiä ja olettamuksia

 • UTF-8 haaskaa tilaa: Käytettyjen lisämerkkien määrä on marginaalinen suomessa (yksi lisämerkki åäö:ille, kaksi lisämerkkiä €:lle, ei muutoksia ASCII:hin (merkit 0–127)).
 • UTF-8-käyttäjät potkitaan pois joiltain kanavilta: Ks. muutosvastarinta. Useimmissa ohjelmissa voi valita merkistön kanavakohtaisesti, mikä voi olla siirtymävaiheessa tarpeen.

Suhtautuminen UTF-8:aan eri IRC-kanavilla

Katso erillinen sivu: UTF-8 ja IRC-kanavat.

Ohjeita UTF-8:n käyttöönottamiseksi

Terminaali UTF-8:ksi

Irssiä tai muita tekstipohjaisia ohjelmia käyttävät voivat säätää myös myös terminaalinsa (esim. PuTTY tai xterm) käyttämään UTF-8:aa. Tämä vaihe ei ole mitenkään välttämätön recoden kannalta ja UTF-8:aa voi hyvin käyttää ilmankin, mutta täyden hyödyn asiasta saa kun terminaalikin on säädetty oikein. Lisätietoa merkistöjen eroista ja terminaalimerkistön vaihtamisesta: Terminaali ja UTF-8.

Ohjeita yleisten shell-palveluntarjoajien koneille on sivulla Shell-palveluntarjoajat ja UTF-8.

IRC-ohjelmat

Mozilla ChatZilla!

ChatZilla on osa Mozilla suitea, johon kuuluu myös selain, sähköposti ja yksinkertainen HTML-editori. Vaihtaaksesi ChatZillan käyttämää merkistöä, valitse ensin Edit-valikosta Preferences. Asetusikkunan vasemmassa reunassa tulisi nyt olla valittuna ChatZilla (valitse se, jos se ei ole jo valittuna). Ikkunan oikeassa alareunassa on nyt kohta Default Character Encoding. Valitse siihen Unicode (UTF-8). Huomaa, että tämä on myös ohjelman oletusasetus, joten jos et ole merkistöä säätänyt, niin ilmeisesti sinulla on jo UTF-8 käytössä.

IrcII

IrcII on tukenut UTF-8:aa jo versiosta 20050921 lähtien.

Kun olet asentanut uuden version, voit asettaa verkossa käytetyn merkistön komennolla:

/set irc_encoding UTF-8

irssi

Irssin version saa selville komennolla /version.

0.8.10

0.8.10 on ylivoimaisesti toimivin ratkaisu UTF-8:n käyttöön Irssillä, joten suosittelemme päivitystä vanhojenkin versioiden käyttäjille. Kaikki toimii yleensä suoraan. Terminaalimerkistösi tunnistetaan localen avulla. Muiden irkkaajien merkistö tunnistetaan automaattisesti (joko UTF-8 tai valittu 8-bittinen merkistö) ja itse käyttämäsi merkistön voit vapaasti valita. Merkistöt voi tarvittaessa valita vaikka kanavakohtaisesti.

Tässä muutamia hyödyllisiä komentoja. Lisätietoja recode-toiminnosta saa komentamalla /help recode. Recode vaatii Glib2 kirjaston olemassaolon, ei siis toimi jos järjestelmässä on vain Glib(1.x.x). Kannattaa tarkistaa vaikkapa komennolla iconv -l järjestelmäsi tapa nimetä merkistöt. Esimerkiksi joissakin Solaris-järjestelmissä merkistöt merkitään ilman viivoja, tyyliin ISO88591.

 • /set recode_out_default_charset UTF-8 – Kaikki omat kommenttisi lähetetään UTF-8-merkistöllä. Halutessasi laita UTF-8:n tilalle ISO-8859-1. Viimeistään vuoden 2006 alussa on suositeltavaa vaihtaa merkistö UTF-8:aan ja neuvoa muitakin tekemään niin. Kanava- ja verkkokohtaisia poikkeuksia voi asettaa /recode-komennolla. Jos tätä ei ole asetettu, Irssi lähettää tekstisi samalla merkistöllä kuin mitä terminaalisi käyttää.
 • /recode add ISO-8859-15 – Aseta merkistö aktiiviseen ikkunaan (tietylle kanavalle tai queryyn tietyn henkilön kanssa, tai tiettyyn irc-verkkoon). Voit antaa toisena parametrina myös kohteen nimen, jos sinulla ei ole jokaista kanavaa yms. eri ikkunoissa.
 • /recode remove – Poista kanavakohtainen merkistöasetus ja palaa recode_out_default_charsetin käyttöön. Tällekin voi antaa kohteen nimen parametrina.
 • /recode – Listaa käytössä olevat kanavakohtaiset asetukset.
 • /eval – Voit joinata ISO-LATIN-1(5)-ääkkösiä nimessään sisältävälle kanavalle näin: /eval join #kanava . Ääkköset täytyy muuntaa tällaisiksi: ä → \xE4, ö → \xF6, å → \xE5 . Esimerkki: /eval join #\xE4\xE4kk\xF6skanava. Huom: tämä ei toimi enää versiossa 0.8.12, katso Irssin bugi #545

Seuraavat komennot ovat harvemmin tarpeen 0.8.10:n kanssa, mutta erityisesti rc-versioilla niistä voi olla apua:

 • /set term_charset ISO-8859-1 – Terminaalisi merkistö. Jos olet epävarma, älä aseta, sillä Irssi 0.8.10 tunnistaa sen localen mukaan automaattisesti.
 • /set recode on ja /set recode_transliterate on – Ota käyttöön recode-toiminto ja translitterointi (esim. €→EUR).
 • /set recode_fallback CP1252 – Merkistö, jota irssi olettaa toisten käyttävän, mikäli se ei ole UTF-8. Oletusasetuksena on CP1252, jolloin näet oikein sekä ISO-8859-1- että Windows CP1252 -merkistöä käyttävien rivit oikein. Huomaa että /recode-komennolla asetetut 8-bittiset ohittavat tämän asetuksen.

0.8.10 release candidate -versiot

Versiot rc5 ja rc6 sisältävät sisäänrakennetun recode-tuen, mutta se ei ole kovin hyvä. Versiossa rc7 recode saatiin toimimaan kunnolla ja rc8 teki vielä pikkukorjauksia. Koska vakaa 0.8.10 on jo julkaistu, suosittelemme kuitenkin päivitystä siihen. Vanhemmilla versioilla täytyy asetus term_charset asettaa käsin, mutta rc7 ja siitä ylöspäin tunnistavat terminaalimerkistön localen mukaan automaattisesti, joten localeiden asettaminen oikein riittää. Kts. irssin dokumentaatio.

Release candidate 4 ja sitä vanhemmat eivät sisällä recode-toimintoa, joten noudata seuraavan kappaleen ohjeita.

Vanhemmat irssit, mukaan lukien 0.8.9

Jos et syystä tai toisesta voi tai halua päivittää uusimpaan versioon, lataa recode-ion.pl-skripti. Huomaa, että tätä skriptiä ei tule käyttää 0.8.10-rc5 ja uudempien irssien kanssa!

Tee kotihakemistoosi hakemisto ~/.irssi/scripts/autorun/ ja kopioi recode-ion.pl sinne. Nyt skripti latautuu automaattisesti irssin käynnistyksessä. Et todennäköisesti halua käynnistää irssiäsi juuri nyt uudelleen, joten joudut lataamaan skriptin käyttöön manuaalisesti ensimmäisellä kerralla:

/script load autorun/recode-ion.pl

FIXME Joku recode-ion.pl:n tunteva voisi lisätä, tarvitseeko se jotain lisäsäätöjä toimiakseen. Ainakin Perlin Text::Iconv-moduuli on tarpeen.

Muita vaihtoehtoja näille vanhemmille versioille ovat charconv-moduuli (http://pasky.ji.cz/~pasky/dev/irssi/utf8.html, vaatii Irssin lähdekoodin) sekä http://scripts.irssi.org/:sta löytyvät charsetwars.pl (ongelmia CTCP:n kanssa?) ja vanhempi recode.pl (configuraatio suoraan scriptiä editoimalla). Recode-ion on kuitenkin ilmeisesti se paras vaihtoehto. Erään verkkopioneerikanavan kokeilujen perusteella charconv-moduuli vuotaa muistia kuin seula.

mIRC

versio 6.17 ja uudemmat

mIRC 6.2 julkaistiin 28. heinäkuuta 2006, ja se sisältää tuen UTF-8 -merkkien tulkitsemiseen sekä kirjoittamiseen. Oletusasetuksilla vastaanotetut UTF-8 -merkit tulkitaan oikein (ViewOptionsIRCMessages → [×] UTF-8 display). mIRC tukee UTF-merkistöä alkaen versiosta 6.17.

Oletuksena ohjelman lähettämä merkistö ei ole UTF-8:aa. Mikäli haluat puhua UTF-8:aa kanaville, aseta ViewFont → UTF-8 arvoon display and encode. Asetukset voi myös määritellä ikkunakohtaisesti klikkaamalla kanavan asetusikonia File-valikon vasemmalta puolelta, sieltä valitaan Font ja avautuvan asetusikkunan UTF-8 -kohtaan valitaan haluttu merkkien käsittelytapa. Jos erikoismerkit eivät näy, vaihda fontiksi esim. Arial Unicode MS tai DejaVu (em. asetusikkunasta tai ViewFont).

Asetuksista kannattaa myös laittaa multibyte editbox päälle, sillä muutoin mm. erikoismerkkejä sisältäville kanaville liittyminen epäonnistuu, koska merkit korvataan ISO-vastineilla (tai kysymysmerkillä): ViewOptionsIRCMessages → [×] Multibyte editbox. Tämän lisäksi ilman multibyte editboxia et voi kirjoittaa merkkejä jotka ovat valitsemasi legacy-charsetin ulkopuolella.

HUOM. Kun tämä on valittuna, ja jos lähettämäsi merkistö kyseisessä ikkunassa UTF-8, niin kanavien nimissä olevat skandit tulkitaan UTF-8 merkeiksi. Mikäli haluat käyttää kanavia, joiden skandit ovat UTF-8:aa sekä kanavia, joiden skandit ovat ISO-merkistön mukaisia, voit toimia esim. seuraavasti:

 • liity UTF-8 merkkejä nimessään käyttäville kanaville ikkunasta, jonka asetuksista on valittu, että lähetät siinä ikkunassa UTF-8:aa
 • liity ISO-merkistön mukaisia skandeja nimessään käyttävillä kanaville ikkunasta, jota ei ole laitettu lähettämään UTF-8:aa

ja autojoinin kanssa voit toimia seuraavasti:

 • liity kanavillesi ensin kerran manuaalisesti yllä olevien ohjeiden mukaisesti, sitten /whois:aa itsesi, ja kopioi sieltä UTF-8 -kanavat autojoin-listaasi, esim jos kanava on #äö, niin whoisissasi UTF-8 kanava näkyy #äö:nä

versio 6.16 ja vanhemmat

mIRCin vanhemmat versiot eivät tue UTF-8:aa suoraan. Suositeltavaa on päivittää uusimpaan versioon. Jos et jostain syystä halua päivittää uusimpaan versioon, lataa utf-8.mrc-skripti ja kopioi se mIRCin hakemistoon (yleensä C:\Ohjelmatiedostot\mIRC tai C:\Program Files\mIRC). Komenna sen jälkeen mIRCissä:

/load -rs utf-8.mrc
/loadcodepage 1252

Skripti ei toimi useimpien skriptien kanssa, kuten BafeScript. Skripti myös vaikuttaa käyttäjämoodien (@ ja +) näkymiseen nickien edessä = omasi näkyy, muitten ei. NoNameScriptin versioon 3.81 on saatavissa edellä mainittuun skriptiin perustuva modifikaatio, joka mahdollistaa UTF-8:n lukemisen. Huomattavaa on, että tämä ei vaikuta mitenkään ulkoasuun, kuten käyttäjämoodien näkymiseen. Sen saa tästä: utf-nns-3.81.rar. Asennusohjeet löytyvät tiedostosta install.txt, joka on rar-paketissa.

Nyt Sinun pitäisi nähdä toisten UTF-8-merkit oikein. Skripti muuntaa vain sisäänpäin tulevat UTF-8-merkit Windowsin CP-1252:ksi. Se ei vaikuta siihen, millä merkistöllä omat viestisi lähetetään. Voit siis huoletta ottaa skriptin käyttöösi välittömästi, jolloin toisten UTF-8:n käyttö ei enää häiritse Sinua.

Jos jostain syystä haluat siitä eroon, se onnistuu komennolla:

/unload -rs utf-8.mrc

Jos haluat myös puhua UTF-8:a, käytä tätä skriptiä.

Konversation

Konversation tukee UTF-8:aa suoraan. Konversation tukee kanavakohtaisia enkoodauksia ja UTF-8 on yksi valittavista vaihtoehdoista. UTF-8 tunnistetaan oikein, vaikka kanavalle olisi määrätty eri kieli. Mikäli UTF-8 on käytössä, latin1-tekstit tunnistetaan oikein.

Yleisesti käytetty merkistö ja enkoodaus valitaan identiteetin kautta painamalla F8 ja valitsemalla Advanced-ominaisuuksista haluttu Encoding-asetus. Kanavakohtaiset asetukset valitaan hiiren oikean napin avulla kanavan välilehdestä.

Ksirc

Ksirc on KDE:n mukana tuleva IRC-client. Ksirc tukee kanavakohtaisia enkoodauksia ja UTF-8 on yksi valittavista vaihtoehdoista. UTF-8-tuen saat valitsemalla kanavan ikkunan valikosta Channel - Encoding ja listasta valitset merkistöksi Unicode (utf8).

Ksircin eri merkistöjen tuki ei tarjoa automaattisesti tukea UTF-8:n tunnistukselle tai fallback-merkistöille, mikäli joku toinen merkistö on valittu käyttöön. Näiden toiminnallisuuksien aikaansaaminen on kuitenkin mahdollista käyttämällä Ksircin tukemaa Perl-scriptausta. Tällä hetkellä on tarjolla kaksi yksinkertaista Perl-scriptaa, jotka eivät tarjoa mitään kanavakohtaisia asetuksia vaan olettavat samanlaiset asetukset kaikille kanaville, missä käyttäjä on mukana.

Mikäli haluat käyttää itse cp1252-merkistöä ja nähdä toisten kirjoittamat UTF-8-tekstit oikein niiden merkkien osalta, millä se on mahdollista, lataa incoming_utf8.pl. Oikea toiminta edellyttää, että kanavien merkistöksi on asetettu cp1252.

Mikäli haluat käyttää itse UTF-8-merkistöä ja nähdä toisten kirjoittamat cp1252 (ja latin1-merkit) oikein, lataa incoming_cp1252.pl. Oikea toiminta edellyttää, että kanavien merkistöksi on asetettu UTF-8.

Kopioi tiedosto kotihakemistoosi .sirc -alihakemistoon ja anna kanavan ikkunassa komento

/load incoming_utf8.pl

tai

/load incoming_cp1252.pl

KVIrc

KVIrc tukee UTF-8:a suoraan. UTF-8-tuen saat menemällä asetuksissa (ctrl + alt + o) encoding-osioon ja listasta valitset merkistöksi UTF-8.

WeeChat

WeeChat käsittelee automaattisesti ISO- ja UTF-8-merkistöt, kunhan löytyy tarvittavat tiedostot localesta. Irssin tavoin WeeChat kykenee käyttämään tiettyä merkistöä tiettyjen palvelimien/kanavien kohdalla.

* /charset encode UTF-8 – Lähettää tätä merkistöä aktiiviselle palvelimelle/kanavalle/henkilölle.

* /set <palvelinryhmä>.server_charset_encode = server:UTF-8,#kanava:ISO-8859-1,#linux.fi:ISO-8859-1 – WeeChat lähettää määrätyille kanaville ISO:a, muuten pelkästään UTF-8:a.

Helpottaakseen eri merkistöjen vaihtoa tilanteen mukaan, kannattaa luoda seuraavat aliakset:

 /alias ISO charset encode ISO-8859-1
 /alias UTF charset encode UTF-8

X-Chat

X-Chatissa merkistö asetetaan IRC-verkkokohtaisesti. Valitse Server list -ikkunasta ensin käyttämäsi IRC-verkko ja klikkaa Edit-painiketta. Avautuvan ikkunan alareunassa on merkistön asetus, valitse UTF-8.

X-Chat osaa UTF-8-tilassa näyttää vanhoja merkistöjä (ISO-8859-1 tai ISO-8859-15) käyttävien tekstit automaattisesti oikein. Ulospäin menevän tekstin merkistö on aina UTF-8.

X-Chat löytyy sekä Linuxille että Windowsille. Mac OS X:lle sopiva versio on X-Chat Aqua.

X-Chatille on olemassa skripti nimeltä lamechan.py, jolla saa määriteltyä merkistöt kanavakohtaisesti. Tätä scriptiä ei ole saatu toimimaan X-Chatin Windows-versioilla.

Opera

Työkalut → Sähköposti- ja keskustelutilit → valitse irc-palvelin → Muokkaa → Lähtevät → Oletuskoodaus arvoon utf-8

Linkkejä

Lisätietoa Unicodesta ja UTF-8:sta

Suomeksi

Englanniksi

Muita suomalaisten IRC:ssä nyt käyttämiä merkistöjä

Muita merkistösivuja

UTF-8-tuellisia IRC-asiakasohjelmia

Merkistömuutoksia tekeviä IRC-proxyja

Valmiita paketteja eri käyttöjärjestelmille

irssi 0.8.10

Tuore versio irciistä

 • Debian: tuore versio (20051015-1) löytyy unstable-haarasta.

Mac OS X

Katso erillinen sivu: Mac OS X ja UTF-8

irssi-skriptejä UTF-8:aan siirtyneille

mIRC-aiheisia


P.S: IRCNetissä on myös kanava nimeltä #UTF-8. Sekaan vaan!